Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman

Share |
11.12.2017

Kaupunginvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa keskusteltiin muun ohella hyvinvointikertomuksen pohjalta tehdystä hyvinvointisuunnitelmasta. Kuntalain mukaan kunnan tehtävänä on muun ohella edistää asukkaidensa hyvinvointia. Näin ollen hyvinvoinnista puhuttaessa ollaan kunnan tehtävien ja kuntalaisten kannalta asian ytimessä. Hyvinvointikertomuksessa erityiseksi huolenaiheiksi nousivat yksinäisyys ja eriarvoisuuden lisääntyminen. Myös päihdeongelmien sekä lastensuojelun palvelutarpeiden kasvu aiheuttavat huolta. 

Valtuusto kävi asiasta hyvän keskustelun, jossa käsiteltiin monia hyvinvoinnin edistämisen keinoja ja hyvinvoinnin mittareiden kehittämistä. Mia Puolimatka (kd) kiinnitti huomiota vammaisten asemaan ja siihen, että laajempi vammaisia koskeva suunnitelma tulisi päivittää ja ottaa osaksi hyvinvointisuunnitelmaa. Marika Visakorpi (kd) nosti esiin koulukiusaamisen ja sen, että ehkäisyn kannalta olennaista on vahvistaa toinen toista kunnioittavaa, ystävällistä ja kannustavaa kanssakäymistä kaiken kiireenkin keskellä. Edelleen hän korosti päihteidenkäytön ehkäisemisen tarpeellisuutta kun jatkossa laaditaan ennaltaehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa.  

11.12.2017Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman
27.11.2017Vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin
30.10.2017Verot pysyvät Jyväskylässä ennallaan
30.10.2017KD:n ryhmäpuheenvuoro kaupungin strategiasta
30.10.2017Budjetin lähetekeskustelupuheenvuoro
30.10.2017Aloite lapsi- ja pakkotyön kitkemisestä hankinnoissa
06.10.2017Kannanotto: Ikäihmisten liikkumista tuettava
06.10.2017Vuosikokouksen kuulumisia ja valintoja
25.09.2017Valtuusto hyväksyi Harjun ja Urheilutien kaavat
30.08.2017Kysely Jyväskylän metsien hoidosta

Siirry arkistoon »