Kysely Jyväskylän metsien hoidosta

Share |
30.08.2017


Vastaa kyselyyn Jyväskylän metsien hoidosta viimeistään 10.9.

Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimiala on avannut verkkokyselyn, jolla kartoitetaan jyväskyläläisten näkemyksiä kaupungin omistamien metsien hoidosta. Kysely on avoinna 10.9. asti, ja se löytyy osoitteesta https://maptionnaire.com/fi/2981.

Kysely liittyy kaupungin metsäohjelman laatimiseen. Kyselyn avulla kerätään tietoa siitä, mitä arvoja asukkaat näkevät kaupungin metsissä, miten he käyttävät metsiä sekä mitä asioita tulisi asukkaiden mielestä painottaa metsien hoidossa.

Metsäohjelmaa laaditaan yhteistyöryhmässä, jossa on laaja edustus eri sidosryhmistä, ja tarkoituksena on metsien eri käyttömuodoista sopiminen parhaaseen mahdolliseen tietoon perustuen. Tavoitteena on luoda johdonmukaiset ja selkeät ohjeet siitä, kuinka virkistys-, suojelu- ja talousmetsissä toimitaan niiden tuottamia tärkeimpiä arvoja edistäen.

Asukaskyselyn tuloksia hyödynnetään metsäohjelman laadinnan jatkotyössä. Metsäohjelman sisällön kokoaminen alkaa loppusyksystä, jolloin laaditaan linjaukset siitä, miten ja millä painotuksilla kaupungin metsiä tulisi hoitaa tulevaisuudessa. Tavoitteena on, että ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2018.

Jyväskylän kaupunki omistaa metsiä noin 8600 hehtaaria, josta ulkoilu- ja virkistysmetsiä sekä lähimetsiä on yhteensä 3350 hehtaaria, arvo- ja suojelumetsiä 1400 hehtaaria sekä talousmetsiä 3750 hehtaaria.

Metsäohjelmasta löytyy lisätietoa osoitteesta http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma.


Lisätietoja: maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jkl.fi
14.02.2018Ystävänpäivänä ilahduttamassa saattohoito-osastolla
11.12.2017Valtuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman
27.11.2017Vuoden 2018 talousarvio hyväksyttiin
30.10.2017Verot pysyvät Jyväskylässä ennallaan
30.10.2017KD:n ryhmäpuheenvuoro kaupungin strategiasta
30.10.2017Budjetin lähetekeskustelupuheenvuoro
30.10.2017Aloite lapsi- ja pakkotyön kitkemisestä hankinnoissa
06.10.2017Kannanotto: Ikäihmisten liikkumista tuettava
06.10.2017Vuosikokouksen kuulumisia ja valintoja
25.09.2017Valtuusto hyväksyi Harjun ja Urheilutien kaavat

Siirry arkistoon »