Yhteiset ruokailutilat vanhusten käyttöön

Kristillisdemokraattien valtuutetut Raija Sipinen ja Marika Visakorpi jättivät seuraavan valtuustoaloitteen 1.12.14

YHTEISET RUOKAILUTILAT VANHUSTEN KÄYTTÖÖN

On käynyt ilmi, että ainakin Palokan veteraanitalolla on siirrytty käytäntöön, jossa vanhukset eivät enää ruokaile yhdessä vaan ruoka tuodaan jokaiselle omaan huoneeseen kotipalvelun toimesta. Tämä ei ole hyvä käytäntö, koska yhteisellä ruokailulla on vanhuksille myös suuri psykososiaalinen merkitys. Yhteinen ruokailu lisää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta, jolla on lisäksi toimintakykyä ylläpitävä merkitys sekä sosiaalisuuden että liikkumisen kannalta.

Esitämme, että selvitetään mahdollisuus tarjota ruokapalvelut Palokan veteraanitalolla edelleen esim. jonkun yrityksen kautta yhteisissä tiloissa ja että tätä pidettäisiin linjana myös muissa vastaavissa kaupungin ylläpitämissä asumispaikoissa. Yhteisen ruokailun ei tulisi loppua vain sen vuoksi, että siirrytään palveluasumisesta kotipalveluun.  

Asiassa tulee tehdä kustannusvertailu yhteisen ja huoneisiin tuotavan ruokailun välillä sekä selvittää asukkaiden ja heidän omaistensa tahtotila. Mikäli yhteisen ruokailun kustannukset ovat korkeammat, tulee selvittää, ovatko asukkaat halukkaita maksamaan erotuksen itse. Lisäksi tulee arvioida yhteisen ruokailun edut ja mahdolliset haitat huoneissa tapahtuvaan ruokailuun nähden. Kotipalvelu voisi olla keskitetysti apuna myös yhteisessä ruokailussa.