Veteraanien kuntoutukseen pääsyä helpotettava

Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä jätti valtuuston kokouksessa 22.4.13 seuraavan aloitteen:

Jyväskylän Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että vakiintuneen hoitosuhteen omaavien sotaveteraanien tulisi päästä sotainvalidien tapaan kuntoutukseen ilman edeltävää lääkärintarkastusta. Tarkastukseen tulisi kutsua vain, jos siihen on nimenomaisesti tarvetta. Veteraanien 90 –vuoden keski-ikä huomioon ottaen heidän kuntoutustarpeensa on ilmeinen ilman lääkärintarkastustakin, joka tehdään kuitenkin kuntoutuksen yhteydessä. Rutiinitarkastuksista luopuminen helpottaisi myös terveyskeskuksia käyntien vähentyessä parilla sadalla ja nopeuttaisi veteraanien kuntoutukseen pääsyä.

Aloitteen käsittely:

Jyväskylän kaupunginvaltuusto merkitsi 26.8.13 tiedoksi aloitteeseen annetun vastauksen. Jatkossa veteraanikuntoutusta varten laadittavien lääkärinlausuntojen saamiseksi vastaanotolla tapahtuvasta käynnistä soittoajan varaamiseen lääkärille ja kuntoutukseen liittyvien asioiden käsittelyyn puhelimitse sen ollessa mahdollista.

Toimenpiteillään tavoitellaan sitä, ettei veteraanien tarvitse tarpeettomasti varata lääkärin vastaanottoaikoja ja että vastaavasti vastaanottoaikoja säästyy jonkun verran muihin tarpeisiin. Aloite syntyi kentällä työskentelevän KD:n jäsenen vinkistä. Koko vastaus aloitteeseen luettavissa www.jkl.fi/hallinto > kaupunginvaltuusto 26.8.