Veteraanien kuntoutukseen pääsyä helpotettava

Jyväskylän KD:n kannanotto 19.12.12

Jyväskylän Kristillisdemokraatit katsoo, että vakiintuneen hoitosuhteen omaavien sotaveteraanien tulisi päästä sotainvalidien tapaan kuntoutukseen ilman edeltävää lääkärintarkastusta. Tarkastukseen tulisi kutsua vain, jos siihen on nimenomaisesti tarvetta. Veteraanien 90 –vuoden keski-ikä huomioon ottaen heidän kuntoutustarpeensa on ilmeinen ilman lääkärintarkastustakin. Rutiinitarkastuksista luopuminen helpottaisi myös terveyskeskuksia käyntien vähentyessä parilla sadalla ja nopeuttaisi veteraanien kuntoutukseen pääsyä.