Lähipalvelut turvattava ja byrokratiaa karsittava

Syysvuosikokouksessa 7.12.2011 tehtiin seuraavat kannanotot:

KUNTAUUDISTUKSEN TURVATTAVA LÄHIPALVELUT

Hallitusohjelman mukaan "hallituksen kuntapolitiikan tavoitteena on turvata laadukkaat ja yhdenvertaiset kunnalliset palvelut
asiakaslähtöisesti koko maassa". Jyväskylän Kristillisdemokraatit vaatii, että kuntauudistuksessa turvataan lähipalvelut. Palveluiden tuottamistapoja valittaessa ei yksityistäminen saa olla päätarkoitus,
vaan kuntalaisen kannalta parhaan ratkaisun toteuttaminen. Ratkaisut eivät saa johtaa pienituloisten aseman heikkenemiseen entisestään, vaan pikemminkin toisinpäin. Suuri kuntakoko ei saa olla ihanne, vaan
ratkaisut tulee tehdä painottaen kansalaisten etua sekä palvelujen ja demokratian toimivuutta. Uudistuksessa tulee hyödyntää puolueettomia
indikaattoreita ja tutkimuksia.

JOUSTAVAMPAA PALVELUA JA VÄHEMMÄN BYROKRATIAA

Jyväskylän Kristillisdemokraatit pitää hyvänä, että kaupungin organisaatiouudistuksessa pyritään paremmin asukkaita palveleviin
toimintamalleihin ja matalampaan organisaatioon. Tämän tulee toteutua myös käytännössä. Kaupungin toiminnassa on karsittava byrokratiaa ja tarpeetonta jäykkyyttä. Kuntalaisen on saatava mahdollisimman yksinkertaisesti selvyys siitä, mistä tarvittava palvelu löytyy.
Jyväskylän KD edellyttää, että joustavuutta on lisättävä sekä otettava esim. entisissä kunnissa hyviksi havaittuja toimintamalleja käyttöön.