Valtion ei tule kiristää kuntien taloutta

Jyväskylän KD:n syysvuosikokouksen kannanotto 9.12.2010

Jyväskylän KD pitää tärkeänä, ettei valtio lisää seuraavalla hallituskaudella kuntien menoja ilman vastaavia tuloja. Viimeisten vuosien aikana kunnille on sälytetty useita lakisääteisiä velvoitteita, joihin ei kuitenkaan ole osoitettu lisärahoitusta. Tämä on osaltaan kiristänyt kuntien muutenkin tiukkaa taloustilannetta. Mikäli uusia säädöksiä tarvitaan, on vastaava rahoitus myös taattava.

Jyväskylän KD pidää yhtenä tarpeellisena hankkeena vanhuspalvelulain säätämistä vanhustenhoidon tason takaamiseksi. Tästä todennäköisesti aiheutuviin lisämenoihin on valtion kuitenkin sitouduttava ohjaamaan kunnille rahoitusta.