Vesi- ja tieverkoston tilan selvittäminen

Valtuutettu Juhani Starczewski (kd.) ja lähes 60 muuta valtuutettua jättivät valtuustolle seuraaan aloitteen 20.9.2010:

VALTUUSTOALOITE VESI-, JÄTEVESI JA HULEVESIVERKOSTOJEN SEKÄ KATU- JA TIEVERKOSTON TILASTA
 
Me allekirjoittaneet valtuutetut haluamme saada perusteellisen selvityksen Jyväskylän kaupungin alueella olevien vesi- , jätevesi- ja hulevesiverkkojen sekä katu- ja tieverkostojen kunnosta. Tiedossamme on, että Suomen vesihuollon saneerausvelka aiheuttaa myös kaupungissamme tilanteen, ettei kaikkia kohteita pystytä saneeraamaan, vaikka tarve on akuutti. Vain suoranaisessa romahdusvaarassa olevia putkistoja pyritään saneeraamaan tai sitten korjataan putkistoja samalla, kun esimerkiksi katuja korjataan.
Esimerkki Kuokkalan Muurarintieltä asiantuntijan lausumana: ”Jätevesiviemäri on jatkuvassa kunnossapidossa painuma kohdalta, mutta lähivuosien saneerausohjelmassa se ei ole. Saneerausohjelmassa on nyt romahdusvaarassa olevat viemärit. JE:llä ei yksikertaisesti ole rahaa saneerata enempää. Näillä vesihuollon saneerausmäärillä vesihuoltoverkkojen kunto rapistuu entisestään. JE:llä saneerausjärjestys määräytyy johtojen kunnon ja riskien perusteella, eikä muiden seikkojen perusteella. Tietenkin, jos katu saneerattaisiin tuolloin korjaisimme myös jätevesiviemärin painumisen. Olenkin ollut yhteydessä kapu:un/Ytek:in kaupungin puolelle menneinä vuosina, mutta ei sielläkään taida löytyä rahoja kadun saneeraukseen.”

Pyydämmekin nyt selvityksen siitä kuinka paljon Jyväskylässä pitäisi korjata ja paljonko on erotus nykytilan ja sen tilan välillä, etteivät putkistot, kadut ja tiet rapistuisi lisää eli montako kilometriä saneerausvelkaa on putkistoissa ja tiestössä ja paljonko rahoitustarvetta on nyt ja paljonko se kasvaa joka vuosi. Saneerausvelan asiallinen hoitaminen luo kestävän ja toimintavarman tulevaisuuden.
 
Jyväskylässä 20.9.2010