Luottamushenkilöiden ajankäytön yhteensovittaminen

Juhani Starczewski ja 46 muuta valtuutettua jättivät seuraavat aloitteen Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 17.5.10:

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMINTA

Kun uusi Jyväskylä syntyi, niin kolmen kunnan käytännöt laitettiin yhteen. Myöskin luottamushenkilöiden toiminta kolmessa kunnassa on ollut toisistaan poikkeavaa ja toisaalta samat säännöt ja lait säätelevät ja ohjaavat luottamushenkilöiden toimintaa.
Aloite on tarkoitettu kokoamaan ja selventämään uuden Jyväskylän luottamushenkilöiden toimintaa tehtävissään. Luottamushenkilö voi olla työssä yksityisellä, kaupungilla, kuntayhtymillä tms. Hän voi opiskella tai olla eläkkeellä, jolloin mahdollisuudet hoitaa luottamustehtäviään poikkeavat toisistaan.
Jos luottamushenkilö on työelämässä, niin työelämän ja luottamustoiminnan yhteensovittaminen ei aina ole helppoa, kun pitäisi olla kahdessa paikkaa yhtä aikaa, kun ja jos kokoukset menevät työajan kanssa päällekkäin.
Aloitteentekijät haluavat aukikirjoitetuiksi ne  ”pelisäännöt”, joiden mukaan Jyväskylän kaupunki yms. työnantajat  toimivat  mahdollistaessaan luottamushenkilön tehtävien hoidon. Usein kuulee ja on itsekin kokenut  hankaluuksia yhteen sovittaa työaikoja ja luottamustehtävien hoitoa, kun työvoimaresurssit ovat tiukoilla. Luottamushenkilön poissaolohan viime kädessä tuntuu siinä työyksikössä ja toimipisteessä, jossa hän työtään tekee. Työyksikön johtaja viime kädessä vastaa siitä, että työntekijöitä on riittävästi, tällöin hänellä on myös oltava keinot hoitaa asia. Työpaikoiltahan on usein työntekijöitä myös sairaana, koulutuksissa tms. menoissa, jolloin periaatteessa on sama tilanne kuin luottamushenkilön poissa ollessa.

Me aloitteen allekirjoittajat haluamme selventää luottamustoiminnan tilanteen uudessa Jyväskylässä, jotta luottamushenkilön mahdollisuudet hoitaa tehtäviään olisivat mahdollisimman hyvät ja työnantajilla mm. Jyväskylän kaupunki ja esimiehillä olisivat selvät ohjeet ja käytännöt luottamushenkilön toiminnan suhteen.