Kirkkopuistosta päihteetön puisto

Marika Visakorpi ja 40 muuta valtuutettua jättivät 22.3. seuraavan aloitteen Jyväskylän kaupunginvaltuustolle:

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Jyväskylän kirkkopuistosta tehdään päihteetön alue.

Kirkkopuisto on kaupungin keskeisin ja arvokkain puisto ja kulttuurimiljöö, jonka kunnostamiseen on satsattu paljon. Puisto on suosittu oleskelualue, jota käyttävät kesäisin niin kuntalaiset kuin turistitkin. Viihtyvyyttä ja turvallisuutta ovat kuitenkin vähentäneet puistossa tapahtuva alkoholin nauttiminen ja siitä välillä seuranneet välikohtaukset. Tästä on myös aiheutunut puiston roskaantumista ja viheralueiden vahingoittumista.

Kirkkopuiston tulee olla jatkossakin kaikille kaupunkilaisille turvallinen ja viihtyisä oleskelupaikka, jota myös kunnioitetaan kulttuurimiljöönä ja kirkon ympärillä olevana alueena.

Puistokaljoittelu ei sovi yhteen näiden tavoitteiden kanssa ja antaa huonon kuvan kaupungissa vierailijoille. Rajanvedon selkeyttämiseksi puistoalueesta olisi perusteltua tehdä kokonaan päihteetön.

Esitämme, että kirkkopuistoon laitetaan riittävässä määrin kylttejä, joissa ilmoitetaan alueen olevan päihteetön. Kyltit voidaan laatia luovasti ja tekstiä muotoilla positiivisesti.

Aloitteesta tulee pyytää lausunto kaupunkiseurakunnalta sekä mielellään myös poliisilta ja Yläkaupungin asukasyhdistykseltä. Valmistelussa tulee hyödyntää myös kaupungin ehkäisevän päihdetyön asiantuntemusta. Alustavan selvittelyn perusteella aloitteen toteuttamiselle ei pitäisi olla juridisia esteitä, mutta nekin on luonnollisesti tarkistettava erityisesti järjestyslaki huomioon ottaen.

Jyväskylässä 22.3.2010

Marika Visakorpi ja 40 muuta valtuutettua

Aloitetta käsiteltiin useaan otteeseen sekä valtuustossa että sen alaisissa elimissä. Aloitteen myötä päätettiin lisätä yhteistyötä poliisin kanssa, joka on myös tehostanut omaa valvontaansa sekä ideoida Kirkkopuiston päihteettömyyttä tukevaa toimintaa. Tässä on mukana myös Nuorisovaltuusto, jonka edustajat osaltaan pohtivat puiston viihtyisyyden turvaamista. Kylttejä ei tässä vaiheessa puistoon asenneta, mutta useaan otteeseen käyty keskustelu päihteiden haitoista ja Kirkkopuiston asemasta on jo itsessään positiivista. Kaupunkirakennepalvelut jatkaa niin ikään asian työstämistä ja seuraamista.