Lintukangas-Saarenmaa tien kunnostaminen

Kristillidemokraattien valtuutettu Raija Sipinen ym. jättivät valtuustoaloitteen Lintukangas-Saarenmaa tien kunnostamisesta tiehallinnon, kaupungin, TE-keskuksen ja EU-hankerahoituksen avulla. Aloite käsiteltiin 22.2.2010 valtuustossa. Tiepiirin näkemyksen mukaan EU- tai TE-keskuksen rahoituksen saaminen on epätodennäköistä. Mikäli alueelle laadittaisiin asemakaava, voitaisiin tietä parantaa kaupungin ja tiepiirin yhteisrahoituksella. Tällaista päätöstä ei kuitenkaan ole tehty eikä näköpiirissäkään lähivuosina.

Tiepiiri ilmoitti pyrkivänsä pitämään tien liikennettä tyydyttävässä kunnossa, mutta laajamittaiseen kunnostukseen ei näytä olevan mahdollisuuksia.

Valtuusto hyväksyi tämän vastauksen.