Liikuntarajoitteisten pääsy keskustaan turvattava

Jyväskylän KD:n syysvuosikokouksen kannanotto 9.12.09

Jyväskylän KD:n vuosikokous vaatii, että keskustan kävelykatuosuuksia laajennettaessa ei keskustaan saa syntyä vanhuksilta ja vammaisilta kiellettyä kaupunkia, jossa voi liikkua vain kävellen ja polkupyörällä. Inva-ajoneuvoille ja vammaiskuljetuksessa oleville takseille on turvattava laillinen pääsy keskustan kaikille kiinteistöille kaikkina vuorokauden aikoina. Invapysäköintipaikkoja on varattava riittävästi kävelykatujen välittömästä läheisyydestä.