Tee ekoteko - osta arkena

Jyväskylän KD:n syysvuosikokouksen  kannanotto 9.12.09

”Tee ekoteko, osta arkena. Ilmasto ja pienyrittäjä kiittävät”

Jyväskylän kristillisdemokraatit kehottavat kauppiaita kapinoimaan
sunnuntai aukiolojen laajennusta vastaan. Uuden lain myötä kaikki kaupat
voisivat olla auki sunnuntaisin läpi vuoden, juhlapyhiä lukuun ottamatta.
Alle 400 neliön kaupat voisivat halutessaan pitää ovensa avoinna ympäri
vuorokauden. Ketjut ja suuret automarketit saavat laista kilpailukykyä,
mikä enteilee pienten kauppojen kuolemaa. Kunta on velvoitettu
järjestämään sunnuntaikaupan vuoksi lisäpalveluita esim. päivähoidon
palveluita. Lisäkuormaa ei tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa
kuntatalous kestä.
- Yrittäjä voisi kiinnittää oveensa kyltin ”olen tänään perheeni parissa,
ole sinäkin”, tai ”Tee ekoteko, osta arkena. Ilmasto ja pienyrittäjä
kiittävät”.