Päivähoitoaloite

Jyväkylän Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 26.10.09

Väestöarvio ja palvelujen käyttö ennakoivat päivähoitopalveluiden lisäämistarvetta 290 hoitopaikalla vuoteen 2009 verrattuna. Samanaikaisesti on tiedossa, että jotkut anhemmat olisivat halukkaita hoitamaan lapsiaan kotona myös näiden täytettyä 2 tai 3 vuotta, jos se olisi taloudellisesti mahdollista. Valmiutta voisi löytyä myös hoitolasten ottamiseen.

Esitämme, että kaupunki selvittää mahdollisuutta maksaa kotihoidontuen kuntalisän tai palvelurahan tapaista tukea omassa hoidossa olevista lapsista myös näiden täytettyä 2/3 vuotta, jos samalla hoidetaan vähintään yhtä ulkopuolista lasta.

Selvityksessä tulisi arvioida tällaisen ratkaisun taloudellisia vaikutuksia erityisesti suhteessa säätyviin päiväkoti-investointeihin ja -menoihin.

Marika Visakorpi
Asmo Maanselkä
Raija Sipinen
Juhani Starczewski

Aloite johti uuden toimintamallin hyväksymiseen 17.5.10 valtuuston kokouksessa. Malli on ainutlaatuinen tiettävästi koko maassa.

Yksityisessä perhepäivähoidossa olevista perheen omista lapsista maksetaan
yksityisen päivähoidon palvelurahaa 400 euroa lapsesta kuukaudessa
huomioimatta laskennallista asiakasmaksua edellyttäen, että
•        alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan
lasten päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1973) 11a §:n mukaan
•        lapsesta ei makseta kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea
tai palvelurahaa muuhun tarkoitukseen (esimerkiksi kerhotoiminta)
•        lapsi ei ole kunnallisessa kerhotoiminnassa
•        hoidossa on vähintään yksi perheen ulkopuolinen lapsi
•        kaupunki on hyväksynyt perhepäivähoitajan
•        perhepäivähoitajalla on y-tunnus
Kunnallisen perhepäivähoitajan omasta lapsesta maksetaan palvelurahana 400
euroa kuukaudessa edellyttäen, että
•        alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan
lasten päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1973) 11a §:n mukaan
•        lapsesta ei makseta kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea
•        lapsi ei ole kunnallisessa tai palvelurahalla tuetussa
kerhotoiminnassa
Mikäli kotihoidossa on vähintään 4 perheen omaa lasta, maksetaan
palvelurahana 400 euroa/lapsi/kuukausi edellyttäen, että
•        alle esiopetusikäinen lapsi on oikeutettu päivähoitopaikkaan
lasten päivähoidosta annetun lain (Laki 36/1973) 11a §:n mukaan
•        lapsesta ei makseta kotihoidontukea tai yksityisen hoidon tukea
•        lapsi ei ole kunnallisessa tai palvelurahalla tuetussa
kerhotoiminnassa