Sijaisten aseman parantaminen

Kaupunginvaltuutettu Asmo Maanselkä (kd) jätti 16.3.09 valtuuston kokouksessa seuraavansisältöisen aloitteen:

Jyväskylän kaupunki pyrkii parantamaan sijaisten asemaa. Väli- ja pitkäaikainen henkilöstövajaus täytetään edelleenkin ammatillisesti pätevällä sijaisella. Päätösvaltaa ei siirretä ylemmälle tasolle, vaan lähiesimies voi tehdä päätökset lyhyiden sairasloma- ja vuosilomasijaisuuksien täyttämisestä. Tieto tästä on mentävä myös hallinnonaloille.

Valtuusto käsitteli aloitteen 22.2.10. Vastauksessa selostettiin kaupungissa käytössä olevaa täyttölupamenettelyä. Asmo Maanselkä vaati puheenvuorossaan kuitenkin, että sijaisuuksista voisi päättää aina lähiesimies ja että urapolkuja tulisi myös luoda sijaisille. Täyttölupamenettely ei myöskään saisi merkitä sijaiskieltoa. Riitta Tynjä (skp) katsoi myös, ettei erilainen järjestelmä eri toimialoilla ollut yhdenvertainen. Maanselkä esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mikä voittikin äänestyksessä.